четвъртък, 6 септември 2012 г.

Как светът се раздели с Исус? - Как той въобще се разделя с духовните учители на човечеството?

Споделям тук своето схващане за подобната съдба на повечето духовни учители на човечеството, дошли в позицията на реформатори и критици на традиционните системи в търсене на решение за съдбата на човечеството и връзката му с Бог, отдали целия си живот в саможертевно служене на човешкия род. Всички може би ще се съгласим, че гоненията и преследването на нови духовни учения е ставало открай време - още по времето на Ехнатон, Тутанкамон, Орфей, Буда, Исус Христос, Мохамед, Баха ула, богомилите, албигойците и разбира се, днес. В крайна сметка посланието на Исус " Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви в небесното царство" може да бъде утеха за всички хора, поели пътя на всеотдайното служене за благото и мира в света. Многобройни страдащи души в търсене на спасение са търсели истината за новото царство изпълнено с мир и любов между всички хора по света, независимо тяхната етническа, расова и религиозна принадлежност. Но като по ирония на съдбата, ако техните надежди и тяхната вяра се окажат неустойчиви, а страданията и изпитанията съборят тялото и сломят духа в миг масата народ може да се окаже оръдие в ръцете на тъмните сили, които владият над човека. Тогава хиляди ученици - последователи на съответния духовен учител ще се окажат в още по-неизгодна позиция и могат да преживеят страхове, неверие, отхвърляне и сърцата им да се вкоравят. Други, като първите християни изживяват всички страдания в името на един велик идеал и бързо напускат физическия свят. Това между впрочем се случва и с други народи , чиято безнадежна борба за оцеляване и живот е дала хиляди герои и святи личности. Известно е как са се появили традиционните религии и как те могат да служат на управляващите крале, папи и други нечестни управници, чията власт и могъщество се е разпростирала с помощта на Библията, Корана и несправедливостта към така наречените друговерци или по-малките и безпомощни народи.
Ето защо, сякаш небесните сфери са много по-облагодетелствани от духовния живот на светци, големи патриоти и саможертевни борци за свобода, мир и щастие. За съжаление Земята сякаш остава под тежестта на неправдите, невежеството и агресията, които все повече завладяват подтиснатите, страхливите и арогантни хора.
Ние продължаваме да търсим истината и да се борим за нея, тъй като без нея любовта е немислима - но честните и добри люде търсят единство и сега това единство между всички тях е крайно необходимо, за да прескочат бариерите на страха и ограниченията.

Исус рече на дошлите против Него главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшини: "Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи?
Когато бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене. Но сега е вашият час и на властването над тъмнината"
И като го хванаха, заведоха Го и  въведоха Го в къщете на първосвещенника. А Петър вървеше подире отдалеч.
И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седеше между тях.
И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: "И този беше с  Него."
А той се отрече, казвайки: "Жено, не Го познавам."
......

И Господ се обърна , та погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: "Преди да пропее петелът днес, три пъти ще се отречеш от Мене".
И излезе вън и плака горко.
И мъжете, които държаха Исус, ругаехо Го и Го биеха.
И като Го удряха по лицето питаха Го, казвайки: "Познай кой те удари."
И много други хули изговориха против Него.
И като се разсъмна, събраха се народните старейшини, главните свещеници и книжници и Го въведоха в синедриона си и Мурекоха: "Ако си Ти Помазаникът, кажи ни." А Той им рече: "Ако ви кажа, няма да повярвате."
и ако ви задам въпрос не ще отговорите.
Но отсега нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Божията сила."
....
Тогава цялото множество техни хора стана и Го заведе при Пилата.
И започнаха да Го обвиняват, казвайки: "Намерихме Този, който развращава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва за Себе си, че е Помазаник Цар".

......
Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и рече им:
"Доведохте ми Този човек, като Един, който развлащава людетер но ето аз Го разпитах пред вас и не намерих в Този човек никаква вина относно това, за което Го обвинявате."
..
Но те всички едногласно изкрещяха, казвайки: " Махни Този и пусни ни Варава."
...
И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исуса.
А те крещяха, казвайки: "Разпни Го! Разпни Го!"
А Той трети път им каза: "Че какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него нищо, за което да заслужава смърт: и тъй като Го накажа, ще Го пусна.
Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат и техните гласове надделяха.
И Пилат реши да изпълни искането им.

Из Еванг. Лука гл. 22-23

Ако говорем за родова памет и добротата която трябва да наследим от човечността на всеки живял като "добър човек" ние трябва да помислим кой не нашият Родител и какви ценности ни е завещал, кои са онези предци, които ни са дали истински живот и истинска грижа, за да вървим напред към знанието, мъдроста и новия живот.

Румяна Русева

Няма коментари:

Публикуване на коментар