неделя, 24 януари 2010 г.

В размисъл за бездуховността и духовносттаБлян за тримата мислители-будители в защита на живота
Невяна Керемедчиева
За него - Живота
направил бих всичко.
Никола Вапцаров

Шестдесетте години на 20 ти век са епохата, в която започна да се развива с шеметна скорост освободената ин-диви-дуал-на енергия на всички хора по земното кълбо в пътя към Светлината и Братството. А от началото на 20 ти век процесите на пречистване чрез одухотворяване на материята стават все по-осезаеми...Идеите винаги са вдъхновявали и вдъхновяват човека, но често го и спъват. Животът на тримата българи е бил и е винаги загадка в нашето съвремие не само за мене. Петър Дънов - Учителя (1864-1944), Петър Димков - Лечителя (1886-1981) и Михаил Иванов (1900-1986) или Омраам Микаел Айванов ( както е известен по цял свят) се оказват вътрешно така свързани, че не е възможно да разбереш нещо за единия, без да се докоснеш и до другите двама. Те са ТРИАМА - тройна душа, според терминологията на учения физик и психолог Ив-Жан-Пол аппел-Гери и на Единното знание за вътрешната вселена. И тримата са мъдреци-философи-бечители - общото им Учение е предначначено за обикновения човек на 20 ти век. Важно е да знаем, че всичко, което ни се случва има дълбок смисъл. Важното е всеки сам, члез постоянна мисловно-емоционална работа върху себе си, да открива при-Чи-ните за проблемите си и да намира на-Чи-ните за решаването им. В основата на учението е залегнало едно чудотворно триединство: Вярата, Истината и Радостта.В този ВИР на вълшебната рибка Живот можем да се пречистваме и да черпим сили. Учителят Петър Дънов(Беинса Дуно) е дал в многобройните си беседи основите на цялата философия на Новата епоха (New Age), а приятелството му с Димков и Айванов е осигурило приемствеността - те да приложат Учението: Димков до 1981 в България с лечителската си и духовна дейност, а Айванов до 1986 г във Франция чрез беседи и с изграждането на мрежа от центрове по цял свят обединени във Всемирното Бяло Братство.
........

Из в."Родово имение" 17-23 март,2008 г